Logo & Grafiikka

Mikä on harkitun logon ja graafisen suunnittelun tarkoitus?

Logotyyppi - Hyvä logo on helppo tunnistaa ja yhdistää yrityksen toimintaan. Logo koostuu yleensä nimen ja symbolin yhdistelmästä, mutta voi myös olla pelkästään nimi erikoisella, joukosta erottuvalla ilmeellä. Se luodaan sekä värillisenä että mustavalkoisena, ja erilaisina tiedostotyyppeinä, jotta ne toimisivat eri medioissa.
Logo voi myös edustaa organisaatiota, tapahtumaa tai erikoistuotetta.

Läpiharkittu ja suunniteltu logo & graafinen profiili vaatii yhteistyötä asiakkaan ja suunnittelijan välillä. Meiltä löytyy tieto ja taito auttaa sinua löytämään yrityksellesi oikea ulkonäkö.


Graafinen profiili - Graafinen profiili on kokonaisuus, joka suunnitellaan logon perusteella. Profiiliin kuuluu valitut värit ja typografia sekä muita ohjeita, joita käytetään kokonaisvaltaisesti logon kanssa yhtiön markkinoinnin yhteydessä. Profiilissa käy ilmi myös logon sijoittaminen markkinointimateriaalin suunnitteluvaiheessa.


Tuotteet & palvelut