Rosenblad

Elplanering, automationsplanering, konsultuppdrag, teknisk skolning, projektövervakning och granskningstjänster med bred sakkännedom, gedigen erfarenhet och goda kunskapsresurser. Företaget är ett privatägt och opartiskt familjeföretag med elteknisk planering som huvudverksamhetsområde. Vår målsättning är att för våra samarbetspartners och kunder vara en långsiktig partner inom teknik. Vår vision är att erbjuda tillförlitlig och stark spetskompetens i de utvalda yrkesområden vi profilerat oss inom. När du behöver el- och automationstekniskt ingenjörskunnande - vi leder dig i rätt riktning.

www.rosenblad.fi
facebooksida