Logo & Grafik

Vad är syftet med en genomtänkt logo och grafisk planering?

Logotyp - En bra logotyp skall vara lätt att känna igen och bör associera till företagets verksamhet. Logotypen består vanligtvis av en kombination av namn och symbol men kan också vara enbart ett namn med ett specifikt utseende, som gör att den står ut från mängden. Den skall skapas i färg och svartvitt samt i olika filformat för att fungera i olika medier.
En logo kan också representera en organisation, ett evenemang eller en specialprodukt.

En genomtänkt och välplanerad logo & grafisk profil kräver ett samarbete mellan kunden och planeraren. Vi har den rätta kunskapen för att hjälpa dig hitta det rätta utseendet!


Grafisk profil - Den grafiska profilen är en helhet planerad utgående från logon. Profilen innehåller utvalda färger och typografi samt övriga direktiv som genomgående skall användas tillsammans med logon i företagets marknadsföring. I profilen framkommer också placering av logotypen vid planering av marknadsföringsmaterial.


Produkter & tjänster