Trycksaker

Vad är syftet med trycksaken? Vilka trycksaker behöver just ditt företag?

Trycksaker är en väsentlig del av företagets image och marknadsföring. En bra trycksak skall förutom att vara estetisk, fylla sin funktion genom att förmedla företagets budskap och image. För att uppnå största möjliga effekt är det i planeringsskedet viktigt att beakta företagets grafiska profil. En lyckad trycksak skapas genom en genomtänkt layout i kombination med rätt val av material, färg och form.

Vi har god kunskap och lång erfarenhet av planering och produktion av trycksaker. Vi hjälper dig enligt behov i processens olika skeden – allting från layout såsom text och bild till val av material och tryckteknik.

Vi hjälper dig också i valet av trycksaker eftersom behovet för olika företag varierar. Det lönar sig att tänka igenom vilka medier som bäst stöder företagets marknadsföringsstrategi.

Exempel på trycksaker vi tillverkar är:
Visitkort, Flygblad, Broschyrer, Brevpapper, Kuvert, Folders, Affischer, Annonser, Tabloider, Kataloger, Böcker, Förpackningar m.m.


Produkter & tjänster