Webbsidor

Är din webbsida representativ?

Vi skapar webbsidor för företag och organisationer enligt behov och önskemål där vi prioriterar både utseende och funktion! Webbsidan bör planeras enligt företagets grafiska profil för att återge rätt image.

För att få en start på webbprojektet träffar vi kunden för en genomgång där vi diskuterar vad man vill få ut av sidan samt hur mycket material som finns att tillgå. Vi kan hjälpa er med planeringen av text- och bildmaterial samt struktur och funktion av sidan. Behöver ni hjälp med domänregistrering eller webbhotell får ni också det av oss.

Uppdatering kan skötas av kunden eller MR MEDIA. Vi använder oss av Joomlas uppdateringsverktyg som är mycket användarvänligt. Skolning ingår alltid innan sidan lanseras. Vi utför också löpande administration av sidor enligt överenskommelse.

Bland våra WEBBSIDEKONCEPT kan du välja bland tre baspaket som vi skapat för företag. Innehållet i dessa varierar enligt kundens behov.


Produkter & tjänster