Områdesskyltar

Vi kan utföra en områdesplanering för t.ex. industrifastigheter eller stadsdelar. När vi planerar ett område tar vi i beaktande synlighet, läsbarhet, logistik och estetik. Vi erbjuder allt från planering till produktion, montering och underhåll.

Då vi planerar slutna industriområden erbjuder vi företagsskyltning enligt företagets grafiska direktiv. Vi planerar informations- och trafikskyltar för området samt säkerhetsskyltar och processmärkning för produktion.

Då det gäller öppna handelsområden har vi skyltkoncept anpassade för större områden med flera vägavsnitt. I detta koncept ingår både områdeskyltar och tilläggsskyltar.

Till vårt sortiment hör:

  • områdeskartläggning
  • områdesskyltar
  • områdeskarta
  • infokarta
  • tilläggsskyltar

Arbeten

Ta kontakt

Niklas Fjäder

Niklas Fjäder

CEO, Project Manager / Partner

Mikael Björklöf

Mikael Björklöf

Project Manager

Ta kontakt så berättar vi mera!

Har du en fråga om våra tjänster eller vår verksamhet, vill du ge feedback eller av annan orsak komma i kontakt med någon i vårt team? Tveka inte att skicka ett meddelande.